Jonavos sporto centras ieško atletinio rengimo trenerio (-ės)

Jonavos sporto centras ieško atletinio rengimo trenerio (-ės)

Jonavos sporto centras skelbia apie laisvą darbo vietą – ieško atletinio rengimo trenerio (-ės) 0,5 etato.

Pareigybės lygis : A2

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,5.

Reikalavimai pretendentui (-ei):

Asmuo, įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; arba asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka baigęs mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.

Su visu pareigybės aprašymu galite susipažinti prisegtame faile.

 

Gyvenimo aprašymą (CV) ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus siųsti el. p. direktore@jsc.lt arba adresu Žeimių g. 17, Jonava (Jonavos sporto arena, administracija IIa.)

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023-01-20

Daugiau informacijos: tel.: (8 349) 61 636 arba +(370) 672 53 093 (darbo valandomis).

Priedai Priedai