Nuo rugsėjo 1 d. keičiamas Jonavos sporto centro sportinio ugdymo mokestis

Nuo rugsėjo 1 d. keičiamas Jonavos sporto centro sportinio ugdymo mokestis

Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-31, nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos mokestis už sportinį ugdymą - 10 eurų per mėnesį.

Taip pat, informuojame apie sąlygas, kuomet mokestis už sportinį ugdymą NEMOKAMAS:

  • sportininkai iš socialiai remtinų šeimų – vieneriems mokslo metams; 
  • be tėvų globos likusiems sportininkai – globai paskirtam laikui;
  • sportininkai iš šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau mokyklinio (iki 19 m. arba kol mokosi) amžiaus vaikų (įvaikių) – visam laikui, kol atitinka šią sąlygą ;
  • Už tam tikro lygio sportinius pasiekimus;
  • kai du vaikai iš vienos šeimos lanko Centrą, mokestis antrajam vaikui mažinamas 50 proc. ;
  • sportininkai, dėl traumos nelankę sporto užsiėmimų mėnesį ir daugiau – už nelankytą laikotarpį.

 

Išsamesnę informaciją apie mokestį už sportinį ugdymą, jo panaudojimą bei mokėjimo tvarką galite rasti čia: MOKESTIS UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ

 

Taip pat, aktuali informacija dėl sporto centro sportininkų sveikatos patikrinimo:

  • Jonavos sporto centro sportininkai, gimę 2009 m. ir jaunesni (t.y. 14 m. ir jaunesni), iki 2023 m. rugsėjo 15 d. treneriui privalo pristatyti šeimos gydytojo išduotą „Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“, Forma Nr. 068/a (pažymos galiojimo laikas – 4 mėn.)
  • Jonavos sporto centro sportininkų, gimusių 2008 m. ir anksčiau (t.y. 15 m. ir vyresnių), sveikata bus tikrinama atvyksiančioje Mobiliojoje laboratorijoje (pažymą, forma 068/a, išduos čia dirbsiantis sporto medicinos gydytojas) pagal iš anksto sudarytą grafiką.

 Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Jonavos sporto centre gydytojas nebedirbs, todėl čia pasitikrinti sveikatos galimybės nebebus.