Paskirstytas finansavimas sporto klubams

Paskirstytas finansavimas sporto klubams

Š.m. vasario 6 d. Jonavos rajono savivaldybės taryba patvirtino sporto rėmimo programos lėšų paskirstymą sporto klubams.

Nuo vasario 13 dienos maloniai kviečiame klubų vadovus atvykti į Jonavos kūno kultūros ir sporto centrą pasirašyti sutarčių. Iki atvykstant raginame susiplanuoti lėšas ketvirčiais ir pasiruošti patikslintą sąmatą pagal paskirtą galutinę finansavimo sumą. Skenuota savivaldybės tarybos sprendimo kopija dėl lėšų paskirstymo sporto klubams pateikta šio straipsnio apačioje.

Primename, kad savivaldybės biudžeto lėšomis negali būti finansuojamos išlaidos, skirtos įsigyti ūkio inventoriui ir baldams, transporto, ryšio priemonėms, kompiuterinei, medicinos įrangai ir kitam inventoriui, priemonėms ir įrangai, kuri nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieno vieneto vertė yra ne mažesnė kaip 500 eurų; taip pat patalpoms remontuoti, rekonstruoti ar statyti.

Priedai Priedai