Pradedamas paraiškų priėmimas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui

Pradedamas paraiškų priėmimas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui

Skelbiamas konkursas Kūno kultūros ir sporto programų rėmimui 2021-iems metams.

Programų konkursui pateikiami dokumentai:

  1. Paraiška (paraiškos pateikiamos spausdintos kompiuteriu).
  2. Organizacijos, įstaigos registracijos pažymėjimas bei įstatai (pirmą kartą dalyvaujantiems konkurse).
  3. Programos vykdytojo kūno kultūros ir sporto išsilavinimo dokumento arba licencijos kopija (vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto 1995 m. gruodžio 20 d. įstatymo 26 straipsniu).
  4. Programos rėmėjai ir rėmimą patvirtinantys dokumentai.

Vertindama programas administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali pareikalauti ir papildomos medžiagos.

Norintys gauti finansavimą, turi pateikti paraiškas į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro administraciją, 2.9 kabinetą (Žeimių g. 17), iki š.m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

Priedai Priedai