1,2% parama

Mieli tėveliai, seneliai, giminaičiai, bendradarbiai, jų šeimos nariai ir pažįstami! Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie Jonavos sporto centro sportinio ugdymo veiklos tobulinimo, savo vaikų ugdymo (-si) sąlygų gerinimo.

Prašymus dėl 1,2% paramos galima teikti kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.:

tik elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 yra pildomas ir pateikiamas tiesiogiai.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:

Jonavos sporto centras

Įstaigos kodas: 190309410

Adresas: Žeimių g. 17, LT- Jonava

Paramos lėšos padeda kurti šiuolaikinę sportinio ugdymo (-si) aplinką, organizuoti vaikų sportinę veiklą bei įgyvendinti įstaigos prioritetinius uždavinius.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems Jonavos sporto centro jaunuosius sportininkus!

Naujienos Priedai