Apie mus

Jonavos sporto centras (Centras) – tai pagrindinė visą sportinę veiklą rajone koordinuojanti savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 1966 metais (tuo metu kaip Jonavos sporto mokykla). Šiuo metu Centras organizuoja formalųjį švietimą papildantį mokinių sportinį ugdymą, aukšto meistriškumo pratybas, įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, seniūnijų sporto žaidynes, tradicinius ir sveikatingumo renginius, atminimo turnyrus.

Įstaigoje kultivuojamos 7 sporto šakos: boksas, krepšinis, lengvoji atletika, stalo tenisas, tinklinis, dziudo ir beisbolas, kuriose sportuoja daugiau nei 500 rajono mokinių.

Centras pagal turimas administruojamas bazes yra viena didžiausių rajono įstaigų: Centras prižiūri 2017 metais atidarytą Jonavos sporto areną, Vasario 16-osios g. 1A esantį sporto centrą (buv. trestą) su bokso ir treniruoklių sale, "Lietavos" ir Taurostos g. 14 stadionus bei kalnų dviračių trasą – Centras visose šiose bazėse teikia įvairias paslaugas renginių organizatoriams, sporto klubams ar pavieniams gyventojams. Daugiau informacijos apie Centro teikiamas paslaugas: 

 

Istorija

Centro ištakos siekia 1966 metų rugsėjo 1 dieną, kai buvo įkurta Jonavos sporto mokykla. Anuomet joje veikė 3 sportinio ugdymo skyriai – lengvosios atletikos, bokso ir tinklinio. Nors pradžia buvo nelengva – neturint jokios sportinės bazės teko glaustis prie vienintelės turėjusios nedidelę sporto salę ugdymo įstaigos, kur treniruotės neretai vykdavo siauruose koridoriuose, – tačiau direktorių, trenerių bei pačių sportuojančiųjų entuziazmo dėka sportas Jonavoje populiarėjo ir plėtėsi.

2002 m. sausio 1 d. mokykla buvo reorganizuota į Jonavos kūno kultūros ir sporto centrą, o 2022 m. rugsėjo 7 d. - į Jonavos sporto centrą.

 

Centro vadovai

 • 1966 – 1972 m. Vytautas Jaunušauskas
 • 1972 – 1978 m. Juozas Vėjelis
 • 1978 – 1984 m. Vytautas Gylys
 • 1984 – 1988 m. Jonas Rudzevičius
 • 1988  – 2021 m. Regina Stupurienė
 • 2022 m.  - iki dabar Jūratė Stanislovaitienė

 

Tikslas

Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo saviraiškai per sportą, užtikrinti sportininkų rengimą ir atstovavimą Jonavos rajonui svarbiausiose respublikiniuose ir Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose. Skatinti rajono gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų sveiki ir darbingi, kultūringai ilsėtųsi.

 

Uždaviniai

 • sporto priemonėmis padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę
 • diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti
 • ugdyti ir rengti sportininkus Centro, rajono, Lietuvos rinktinėms ir rajoną reprezentuojantiems klubams
 • ieškoti talentingų sportininkų
 • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką
 • organizuoti sporto ir sveikatingumo renginius sportininkams, rajono gyventojams
 • rengti programų projektus, siekiant gauti nebiudžetinių lėšų, ir dalyvauti juos įgyvendinant.

 

Funkcijos

 • rengia Centro strateginius, metinius veiklos planus ir užtikrina nuoseklų planų įgyvendinimą;
 • rengia ir vykdo pasirinktų sporto šakų sportinio ugdymo programų įgyvendinimą: treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir kitus sporto renginius;
 • sudaro sąlygas sportininkams dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose;
 • kontroliuoja ir koordinuoja trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, skatinimu;
 • Tarybos nustatyta tvarka moka stipendijas jauniesiems sportininkams;
 • Tarybos nustatyta tvarka moka premijas sportininkams ir jų treneriams už sporto laimėjimus;
 • Tarybos nustatyta tvarka organizuoja konkursą ir finansuoja sporto klubų veiklos programas;
 • sudaro sąlygas Centrui funkcionuoti, užtikrindama sanitarijos, techninius, priešgaisrinės ir darbuotojų darbo saugos ir sveikatos reikalavimus;
 • rengia fizinio aktyvumo ir sporto veiklos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja sporto ir fizinio aktyvumo renginius sportininkams, rajono gyventojams;
 • rengia programų projektus, siekiant gauti nebiudžetinių lėšų, ir dalyvauja juos įgyvendinant;
 • teikia sporto ir kitas paslaugas Tarybos nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauja su Švietimo, kultūros, sporto ir kitomis įstaigomis, organizacijomis, Lietuvos Respublikos sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis ir užsienio sporto organizacijomis ;
 • užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančias sportavimui sąlygas;
 • informuoja visuomenę apie Centro veiklą;
 • atlieka kitas teises aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

Tradiciniai renginiai

 • Trenerio R. Banaičio atminimo turnyras (šachmatų varžybos) – sausio mėn.
 • Geriausių rajono sportininkų pagerbimo šventė - vasario mėn.
 • Bėgimas „Obeliskas A. Kulviečiui – Jonava“ – kovo 11 d.
 • Trenerių V. Moskovkos ir V. Šimanskienės atminimo turnyras (stalo teniso varžybos) – gegužės mėn.
 • Turnyras trenerio J. Storpirščio taurei laimėti – gegužės mėn.
 • Tarptautinis vaikų futbolo turnyras – rugpjūčio mėn.
 • Trenerio A. Ogonausko atminimo turnyras (tinklinio varžybos) – rugsėjo mėn.
 • Kalėdinis vaikų krepšinio turnyras – gruodžio mėn.
 • Kalėdinis vaikų tinklinio turnyras – gruodžio mėn.
 • Kalėdinis bokso turnyras – gruodžio mėn.