Darbo apmokėjimo sistema

Jonavos sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir jos priedai (PATVIRTINTA 2024 m. sausio 18 d. Jonavos sporto centro direktoriaus įsakymu V-21; Nauja redakcija 2024 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-60)

Naujienos Priedai