Jonavos sporto centro logotipo ir identiteto naudojimo taisyklės

Jonavos sporto centro logotipo ir identiteto naudojimo taisyklės patvirtintos 2022 m. gruodžio 14 d. Jonavos sporto centro direktorės įsakymu Nr. V-137.

Naujienos Priedai