Komisijos ir darbo grupės

Jonavos sporto centro komisijos

 • Ūkinio inventoriaus ir atsargų nurašymo komisija:
  - Rima Danylienė, pirmininkė
  - Rasa Abramavičienė, narė
  - Asta Matulienė, narė

 • Grynųjų pinigų ir nepanaudotų numeruotų blankų inventorizacijos komisija:
  - Deimantė Vaškevičienė, pirmininkė
  - Dalia Budrikaitė, narė
  - Ramūnas Kulbis, narys

 • Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso komisija:
  - Asta Matulienė, pirmininkė
  - Vidmantas Šidlauskas, narys
  - Deimantė Vaškevičienė, narė
  - Lina Diliūnienė, narė

 

Jonavos sporto centro darbo grupės

 • Jonavos sporto centro įvaizdžio formavimo darbo grupė 
  - Jūratė Stanislovaitienė, darbo grupės vadovė
  - Rima Danylienė, narė
  - Dalia Venckevičienė, narė
  - Lina Diliūnienė, narė
  - Gražina Goštautaitė, narė
  - Lija Darandovienė, narė