Ūkio subjektų priežiūra

Jonavos sporto centras yra biudžetinė įstaiga, steigėjas - Jonavos rajono savivaldybė. Įstaiga ūkio subjektų priežiūros nevykdo.