Įstaigos valdymo struktūra

Įstaigos valdymo struktūra

Jonavos sporto centro valdymo struktūra, patvirtinta Jonavos  sporto centro direktoriaus 2023 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-93 (įsigalioja nuo 2023-09-01).