Sporto rėmimo programa

Vadovaujantis  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1TS-129 „Dėl sporto projektų, programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ , Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 1TS-7 "Dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo 2022 m. patvirtinimo" ir Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-25 "Dėl sporto projektų programų lėšų paskirstymo" skelbiame 2022 m. SPORTO PROJEKTŲ, PROGRAMŲ FINANSAVIMO rezultatus.

Viso 2022 m. sporto projektams, programoms buvo paskirstyta 540 000,00 Eur.

 

Nauji sporto projektų, programų finansavimo nuostatai (pridedama).

 

Naujienos Priedai