Sporto rėmimo programa

Vadovaujantis  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1TS-129 „Dėl sporto projektų, programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ , Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1TS-8 "Dėl Jonavos sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymo 2023 m. patvirtinimo" (2023 m. balandžio 6 d. atnaujinta redakcija 1TS-33) ir Jonavos sporto centro direktoriaus 2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-28 "Dėl sporto projektų programų lėšų paskirstymo" skelbiame 2023 m. SPORTO PROJEKTŲ, PROGRAMŲ FINANSAVIMO rezultatus.

Viso 2023 m. sporto projektams, programoms buvo paskirstyta 800 000,00 Eur.

Sporto projektų,programų lėšų paskirstymas - prisegtuose failuose.

 

 

 

Naujienos Priedai